logo-babun

[... proizvoda]
Naslovna » Novosti » Zakoni iz oblasti bibliotečke delatnosti

Zakoni iz oblasti bibliotečke delatnosti

 

Beograd, 14.7.2011.
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti i Zakon o obaveznom primerku publikacija.
Neposredan povod za donošenje ova tri zakona, koja je Vlada na predlog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva predložila Skupštini, je da se normativna rešenja u oblasti bibliotečke delatnosti usaglase sa evropskim standardima i, što je posebno važno, sa savremenim informacionim okruženjem. Novina je i uvođenje obaveze stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih na poslovima iz oblasti koje se uređuju navedenim zakonima.


Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi uvodi obavezu stručne zaštite stare i retke bibliotečke građe za sve sopstvenike ovih pokretnih kulturnih dobara, a ne samo za biblioteke i ustanove, kao što je to bilo do sada. Proširen je krug biblioteka koje su uključene u procese efektivne zaštite stare i retke bibliotečke građe, koji je obuhvatao samo Narodnu biblioteku Srbije i Biblioteku Matice srpske, kao depozitne biblioteke. Zakon je unapređen i sa stanovišta potrebe za podsticanjem upotrebe novih tehnologija u oblasti zaštite stare i retke bibliotečke građe, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije, što Zakonom o kulturnim dobrima nije bilo predviđeno. Novine u Zakonu su i kriterijumi za procenu stare i retke bibliotečke građe, kao i to da sopstvenik građe u privatnoj svojini ima pravo da od određene biblioteke zahteva besplatno stručno mišljenje o staroj i retkoj bibliotečkoj građi.
Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti uvažava potrebu za podsticanjem primene novih tehnologija u bibliotečkoj delatnosti, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije, što ranije nije bilo zakonski uređeno. Ovim zakonom reguliše se formiranje nacionalnog Centra za uzajamnu katalogizaciju, kao vitalnog institucionalnog i funkcionalnog oblika ostvarivanja obaveze potpune evidencije svega što se nalazi u našim bibliotekama, s jedne strane, i prava svih građana na neograničen pristup informacijama, znanjima i kulturnim vrednostima. Zakonom se, po prvi put, uvažavaju oblici bibliotečke građe nastali na bazi novih tehnologija, kao što su elektronske, kombinovane i multimedijalne publikacije i računarski programi u javnoj upotrebi.
Primenom Zakona o obaveznom primerku publikacija ostvariće se opšti interes očuvanja, evidencije i pune dostupnosti celokupne izdavačke produkcije u Republici Srbiji i na srpskom jeziku bilo gde u svetu. Novina je i da obaveza dostavljanja obaveznih primeraka prelazi sa štampara na izdavače, broj obaveznih primeraka se prepolovljuje, uvodi se jedan obavezan primerak u elektronskoj formi, ravnopravno se tretiraju svi vidovi klasičnog štampanog izdavaštva i svi vidovi digitalnog izdavaštva, uključujući i Internet u okviru srpskog domena.

Najnovije vesti

Mi smo i na Facebook-u

Facebook Image

Ko je na sajtu

 

  • Gostiju: 5
  •